خبر 4
dhhsfhbstrhikols
خبر 3
روشی کم هزینه و "سبز" برای ساخت رنگهای آنتی میکروبیال
محققان دانشگاه نیویورک و دانشگاه رایس به روشی کم هزینه و "سبز"  برای ساخت...
انتخاب عوامل پخش کننده پیگمنت برای فرمولاسیون پوششها
خواص و شیمی محصولات که با عنوان عوامل پخش کننده پیگمنتها در صنعت پوشش ارائه می...